1. Kampinos; 1968 lub 1969; K. tarwid; wilgotny ols, bez wody (strojny 1988).

MAPKA

 

DO STRONY GŁÓWNEJ