1)      Puszcza Białowieska, Białowieski P. N.; koniec VII 1982; E. pugaCEWICZ; na drodze; długość 150 cm, szerokość 30 mm; nieruchomy.

2)      Puszcza Białowieska, na północ od rzeki Łutownia; VI 1984; E.pugaCEWICZ; wnętrze lasu; długość 50 cm, szerokość 50-60 mm; nieruchomy.

3)      Puszcza Białowieska, Białowieski P. N.; 8-9 VII 1991; około godziny li00; K. zub; grąd; długość 120 cm (strojny 1992).

4)      Puszcza Białowieska, oddziały 602A i 574D; 22 VI 1994; E. pugaCEWICZ; na drodze; 3 części, jedna długości 70-80 cm i szerokości 60-70mm oraz dwie długości 20 cm i szerokości do 50 mm; rozjechane przez samochód.

5)      Puszcza Białowieska, oddział 778/779; 27 VI 1994; E. pugacewicz; na drodze; długość 50 cm; rozjechany przez samochód.

6)      Puszcza Białowieska, oddział 305B/306A; 30 VI 1994; E. pugacewicz;       na drodze; długość 150 cm, szerokość 50 mm. 

7)    Puszcza Białowieska, oddział 245C; 30 VI 1994; E. pugacewicz; grąd niski; długość 240 cm, szerokość 20 mm.

8)      Puszcza Białowieska, Białowieski P. N., nad rzeką Orłówka; 25 VII 1997;

około południa; M. wołk; łęg; długość 50 cm, szerokość 20 mm.

9)      Puszcza Białowieska, Białowieski P. N.; 20-30 VII 1997; około godz. 1100; K. zub; grąd; 3 pienie o długości 100 cm, 30 cm i 20 cm.

10)  Puszcza Białowieska, Białowieski P. N.; 29 VI 1999; godz. 530; M. Piotrowskii; droga przed lasem; długość 50 cm; po około 4 godzinach tylko krótkie odcinki; poruszające się larwy zsuwały się z góry, wchodząc przed osobniki znajdujące się na przedzie.

11)  Puszcza Białowieska, Białowieski P. N.; 20-30 VII 1997; rano; A. arasim; grąd; długość około 100 cm; dwie obserwacje w odstępie jednego dnia; opady deszczu.

 

MAPKA

 

DO STRONY GŁÓWNEJ